muzikou, divadlem, tvořením ku dobré věci

Iniciativa spolku Muzikobraní podporující projekty našeho regionu, které pomáhají potřebným lidem – a to propagací a finančním výtěžkem akce.
Při každoročním „Muzikobraní ve dvoře“ klademe důraz na setkání, kulturní obohacení, radost z tvořivosti různého druhu a zvýšení sociálního povědomí.
Akce se konala za podpory Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba v Jihlavě.

V minulých letech jsme podpořili:
2013 Příspěvek do humanitární sbírky pro Sýrii.
2011-2012 Příspěvek na vybavení bytů Domu na půli cesty o.s. Na počátku s přispěním Nadace Divoké husy. Seznam nakoupených věcí najdete zde.
2010 Zakoupení kyslíkového přístroje pro Domácí hospicovou péči Bárka. Díky zdvojnásobení výtěžku nadací Divoké husy bylo na přístroje dva.
2009 Zakoupení dvou polohovacích postelí pro Domácí hospicovou péči Bárka při Charitě Jihlava (s podporou Nadace Divoké husy, která výtěžek zdvojnásobila).
2007-2008 Příspěvek pro Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina na vybavení.
2004-2006 Podpora obnovy chátrajícího kostela sv. Petra a Pavla v Rančířově.

Marie Nosková
Veronika Švorčíková
Lucie Misařová
Pavla Fialová
Josef Pazderka

stálá spolupráce:
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba v Jihlavě,
Centrum pro rodinu a sociální péči Vysočina,
7. skautský oddíl – středisko Zvon,
Kolpingova rodina, Jihlava-Horní Kosov,
Pivovar Jihlava,
Petr Švorčík – správa webu,
Mirek Misař – tvorba plakátů,

Brajnerův dvůr

Díky manželům Dokulilovým je Muzikobraní nějaký ten rok hostem na Brajnerově dvoře. Je to inpirativní místo, které dodává celé akci krásné zázemí. O Brajnerově více slovy majitelů: "Místo má 300 letou historii, kamenné budovy jsou sto let staré. Pokladem jsou stejně staré duby a lípy. Z vyprávění pamětníků byl dvůr vždy poměrně otevřený lidem z okolí i kolemjdoucím cestujícím. Myšlenka otevřenosti se nám líbila a chtěli bychom v ní pokračovat. Takže kromě postupných oprav, budování rodinné farmy a agroturistického ubytování bychom Brajnerův dvůr chtěli otevírat příležitostným i trvalým akcím a projektům sloužícím k duchovnímu povznesení, prorodinným činnostem, budování společenství a přátelství všem lidem dobré vůle."
Jenda a Slávka Dokulilovi